Nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Ippel Dredging

nieuwsbrief
logo



CO2 Prestatie ladder

 

 

 

 

Aanleiding CO2-prestatieladder certificering

Ippel Dredging is een Grond-, Weg en Waterbouwbedrijf en houdt zich voornamelijk bezig met het verwijderen van baggerspecie uit vaarwegen en andere oppervlaktewateren. Milieuzorg is een impliciet onderdeel van de bedrijfsactiviteiten. Daarom spreekt ook het streven naar reductie van energieverbruik en van CO2-emissie Ippel Dredging aan.

Het voornemen om de reductie van verbruik en CO2-emissie concreet te maken door middel van certificering volgens de CO2-prestatieladder was al langere tijd aanwezig. .

 

Voorbereiding certificering

Als eerste is besloten dat het jaar 2014 zou gaan dienen als basisjaar. Dit betekent dat het energieverbruik en de daarmee samenhangende CO2-emissie van 2014 de 0-meting vormen. Het energieverbruik en CO2-emissie van volgende jaren zullen met de gegevens van 2014 worden vergeleken om te beoordelen of de gerealiseerde reductie op koers is om de doelstelling te halen.

 De verbruiksgegevens van 2014 zijn verzameld en geregistreerd. Daarna zijn de gegevens gecontroleerd op volledigheid en waar nodig aangevuld. De berekening van de CO2-emissie door middel van het invullen van de CO2-footprint laat in één oogopslag zien dat het wagenpark en materieel verantwoordelijk zijn voor maar liefst 90% van de CO2-emissie. Dit betekent dat de reductiemaatregelen hierop gericht moeten zijn.

 

Initiatieven en participatie

De hiernavolgende sector- en keteninitiatieven zijn besproken:

·         Het nieuwe rijden

·         Het nieuwe draaien

·         Deelname SKAO

·         Deelname aan initiatief duurzame leverancier

·         Deelname aan CO2-neutraal

          ·         Reductie doelstellingen

 

Enkele medewerkers zullen de cursus Het nieuwe rijden of Het nieuwe draaien gaan volgen, in navolging op enkele chauffeurs die de cursus al hebben gedaan. De overige medewerkers zullen worden bijgepraat (bijvoorbeeld in een tool box) over de principes van het energiezuinig omgaan met machines en auto’s.

U kunt de documenten inzien per half jaar welke wij  in de submenu onder CO² presenteren,

 Mocht u hierover vragen hebben dan beantwoorden wij die graag, u kunt deze insturen naar info@ippeldredging.nl

 

Koudum, 6 januari 2018

handtekening_Johan.jpg

J.P. Dijkstra

Directeur 

 



Nieuwsberichten

12-01-2016
Actieplan COČ reductie
01-07-2013
Rioolreiniger - Duikerreiniger
17-04-2013
Baggeren div. vijverpartijen te Balk
12-06-2012
BRL 7000 Certificaat behaald